{"html":"\n\t\t
  • \n\t\t
    \"Czytaj<\/div>\n\t\t

    14.02.2018<\/p>\n\t\t

    OG\u0141OSZENIE o konsultacjach spo\u0142ecznych Programu Rewitalizacji dla Gminy Zakrzewo na lata 2017-2022<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
  • \n\t\t