Urząd Gminy w Zakrzewie ul. Leśna 1


Sekretariat tel. (54) 2720931
Ewidencja ludności, kierownik USC tel. (54) 2720933
Centrum Usług Oświatowych
tel. (54) 2720934
Skarbnik Gminy tel. (54) 2720940
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. (54) 2720936
Kasa, podatki tel. (54) 2720937
Księgowość tel. (54) 2720938
Sekretarz Gminy tel. (54) 2720935
Samodzielne stanowisko ds.wojskowo - obronnych, działalności gospodarczej i promocji gminy

Samodzielne stanowisko ds.rolnictwa i zagospodarowania przestrzennego
tel. (54) 2720941
Samodzielne stanowisko ds. komunalnych i gospodarowania nieruchomościami
tel. (54) 2720942 
Samodzielne stanowisko ds. wodociągowo - kanalizacyjnych

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska
tel. (54) 2720939, 
po godzinach pracy UG i w sytuacjach awaryjnych tel. 881 322 054


Kultura i Edukacja:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie, ul. Osiedlowa 25 tel. (54) 2720175
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie tel. (54) 2720371
Publiczne Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie, ul. Leśna 3A tel. (54) 2720082
Dom Kultury w Zakrzewie, ul. Dworcowa 1 tel. (54) 2720407
Gminna Biblioteka Publiczna ul. Dworcowa 4 tel. (54) 2720503


Parafie rzymsko – katolickie:

Zakrzewo tel. (54) 2720026
Sędzin tel. (54) 2720389
Siniarzewo tel. (54) 2720109


Poczty

Poczta Polska Urząd Pocztowy w Zakrzewie tel. (54) 2720332


Różne

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie, ul. Inowrocławska 20 tel. (54) 2720015
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „Twój lekarz” w Zakrzewie tel. (54) 2720812
Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Zakrzewie tel. (54) 2720025

 

Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl