Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie
Prezes - Paweł Błachowicz
Wiceprezes - Jakub Rusek
Naczelnik - Zbigniew Lewandowski
Zastępca Naczelnika - Marek Frątczak
Sekretarz - Marcin Błoński
Skarbnik - Marian Gmiński
Gospodarz - Ryszard Krzyżaniak
Kronikarz - Marcin Błachowicz
Członek - Tomasz Kułakowski  

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinie
Prezes - Janusz Kaźmierczak
Naczelnik - Franciszek Nowak
Zastępca Naczelnika - Tomasz Wiśniewski
Sekretarz - Maciej Woźniarski
Skarbnik - Tomasz Nowak
Gospodarz - Marcin Zabłocki
Członek - Łukasz Lewandowski  

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Siniarzewie
Prezes - Ryszard Kochanowski
Wiceprezes - Antoni Kurtys
Naczelnik - Krzysztof Madajczyk
Sekretarz - Krzysztof Serkowski
Skarbnik - Aleksander Skowroński
Gospodarz - Grzegorz Ogrodowski
Członek - Andrzej Łukomski  

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gęsinie
Prezes - Gabriel Winiecki
Wiceprezes - Tomasz Pogodziński
Naczelnik - Krzysztof Pogodziński
Sekretarz - Tadeusz Gradusiak
Skarbnik - Łukasz Gradusiak
Gospodarz - Karol Żywiczyński
Członek - Marian Doligalski

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonii Bodzanowskiej
Prezes - Grzegorz Król
Naczelnik - Marian Cygański
Sekretarz - Maciej Winiecki
Skarbnik - Dariusz Czyżnikiewicz
Gospodarz - Błażej Wąsikowski
Członek - Piotr Jackowski 

Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl