Krótki rys historyczny Jednostki OSP Zakrzewo

Jesienią 1927 roku powstała myśl o zorganizowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Zakrzewa. Wykonaniem tego zadania zajęli się druhowie Bronisław Baranowski, Michał Soliński, Józef Mańkowski i Jan Tomaszewski. Wiosną 1928 roku została zorganizowana Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie.  Jednostka liczyła 15 członków. W początkach swego istnienia straż pożarna posługiwała się wiadrami, kilkoma toporami i bosakami, a umundurowanie członków straży stanowiły tylko czapki, które każdy strażak musiał zakupić z własnych funduszy. Remizy straż pożarna nie posiadała, a sprzęt gaśniczy był przechowywany u druhów strażaków. W latach następnych społeczeństwo w dowód uznania pracy jednostki z dobrowolnych składek zakupiło pompę ręczną.      

W roku 1936 wspólnie ze strażakami wybudowano skromną remizę. W 1937 roku został przydzielony samochód przez Zarząd Okręgu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Okres okupacji zostawił poważny wyłam w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie. W pierwszych dniach okupacji zginęli z rąk oprawców hitlerowskich zasłużeni działacze straży pożarnej w Zakrzewie: Michał Nowakowski, Józef Cieślakiewicz, Józef Promiński i Bronisław Baranowski. W 1948 roku Ochotnicza Straż Pożarna przy poparciu zawsze ofiarnego społeczeństwa Zakrzewa zakupiła samochód bojowy oraz otrzymała z przydziału motopompę. Sprzęt ten bardzo  poważnie wpłynął na operatywność jednostki.  W 1972 roku oddano przy pomocy władz i dużym zaangażowaniu społecznym strażaków i mieszkańców naszej miejscowości  nową remizę strażacką. W tym czasie przekazano nam też typowy samochód bojowy z Komendy  Powiatowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim.  W roku 1974 ufundowano jednostce sztandar. Kolejne lata są dalszym etapem rozwoju naszej jednostki. W 1996 roku wchodzimy w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. W tym czasie otrzymujemy samochód gaśniczy Star 244. W roku 2002 przy pomocy finansowej władz gminnych i środków pomocowych Zarządu Głównego przy  przychylności Zarządu Wojewódzkiego zakupiliśmy do OSP samochód ratowniczy marki Ford. 

opracował: Daniel Mańkowski

Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl