Krótki rys historyczny Jednostki OSP Gęsin

Ochotnicza Straż Pożarna w Gęsinie powstała wiosną 1953 roku. Pierwszy skład zarządu stanowili prezes Leon Krychowiak, naczelnik Henryk Rataj, sekretarz Jerzy Błachowicz, skarbnik Jan Przybyszewski. Sprzęt stanowiący wyposażenie jednostki to wiadra, łopaty, bosaki, wóz konny, alarmem był lemiesz zawieszony na bramie. W 1956 roku Komenda Powiatowa Straży przekazała ręczną motopompę, a w 1964 roku motopompę M-400. Z powodu braku remizy sprzęt strażacki był przechowywany w prezesa. W związku z tym podjęto starania o budowę remizy i w 1966 roku w czynie społecznym wybudowano garaż. W 1975 roku jednostka otrzymała motopompę M-800 wraz z konnym wozem strażackim, a w 1982 roku drugą motopompę M-800. W czerwcu 1987 roku jednostka wzbogaciła się o samochód pożarniczy Star 25. 22 maja 1992 roku około północy wybuchł pożar, który strawił doszczętnie wyposażenie, sprzęt i samochód. Ówczesny zarząd z prezesem Zdzisławem Pogodzińskim, naczelnikiem Władysławem Krzyżaniakiem, sekretarzem Markiem Nadolskim, gospodarzem Gabrielem Winieckim, przy wsparciu radnego Zdzisława Zielińskiego, czynił starania o odbudowę remizy. Prace rozpoczęły się już w czerwcu 1992 roku, a zakończyły w rocznicę wybuchu pożaru. Możliwe to było dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu mieszkańców, którzy w czynie społecznym wykonali większość prac. W geście solidarności sąsiednie jednostki OSP przekazały, w formie darowizny, sprzęt strażacki. W 1993 roku został zakupiony pojazd pożarniczy marki Żuk.
W październiku  2014  roku, dzięki życzliwości władz gminy został zakupiony samochód pożarniczy marki Mercedes -  Benz, który zastąpił wysłużonego, leciwego Żuka.

Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl