Krótki rys historyczny Jednostki OSP Kolonia Bodzanowska

Ochotnicza Straż Pożarna na terenie Kolonii Bodzanowskiej działa już od 1922 roku. Ochotnicy z Kolonii Bodzanowskiej byli zrzeszeni i działali w ramach jednostki OSP w Czołpinie, gdzie mieściła się siedziba. W 1923 roku, ze względu na znaczną liczbę strażaków z Kolonii Bodzanowskiej, sprzęt strażacki zostaje przeniesiony do mieszkańca Kolonii Bodzanowskiej pana Kwiatkowskiego gdzie jest przechowywany do czasu pobudowania remizy. Powstanie jednostki OSP w Kolonii Bodzanowskiej datuje się na rok 1926 kiedy to prezesem został Tadeusz Robakowski, właściciel majątku ziemskiego w Bodzanowie II, naczelnikiem Witold Nowakowski, a skarbnikiem Julian Kornacki. W tym też czasie rodzi się myśli budowy remizy strażackiej. Właściciel gospodarstwa rolnego w Kolonii Bodzanowskiej (dawniej Adolfin) Otto Chandt, z pochodzenia Niemiec, przekazuje nieodpłatnie grunt pod budowę remizy i boisko strażackie. Natomiast właściciel majątku w Siniarzewie podarował bloki cementowe i żwir, a Tadeusz Robakowski przekazał nieodpłatnie drewno dębowe. Budowę rozpoczęto w 1938 roku. Czynnie zaangażowali się mieszkańcy dowożąc furmankami materiały budowlane żwir, pustaki, drewno oraz pracując. Starano się jak najszybciej zakończyć budowę, a przynajmniej jedno z pomieszczeń, by zgromadzić w nim sprzęt strażacki.      

Mimo zaangażowania mieszkańców i dużego tempa prac do wybuchu II wojny światowej nie udało się zakończyć budowy. W czasie wojny działalność straży zostaje częściowo zawieszona, funkcję naczelnika w tym czasie pełni Otto Chandt, który przechowuje sprzęt strażacki w wybrakowanym wozie wojskowym. W końcu wojny Niemcy dokonali rozbiórki niedokończonej remizy wywożąc materiał. Po wojnie odżyła myśl o budowie remizy i około 1950 roku przystąpiono do budowy i znów aktywnie włączyli się mieszkańcy. Ówczesne wyposażenie sprzętowe stanowił konny wóz strażacki, ręczna motopompa, ręczna syrena, topory, wiadra, haki, drabiny, węże, hełmy. Staraniem prezesa Leona Kuźby, naczelnika Edwarda Kornackiego, a także radnej powiatowej, nauczycielki szkoły podstawowej w Kolonii Bodzanowskiej, pani Bożeny Marszałek do budynku remizy dobudowano dwa pomieszczenia. Uroczyste otwarcie odbyło się 22 lipca 1975 roku. Dla uczczenia 75-lecia istnienia jednostki społeczeństwo i fundatorzy zakupili sztandar. Uroczyste przekazanie i poświęcenie sztandaru odbyło się 29 lipca 2001 roku. W maju 2007 roku, dzięki życzliwości władz gminy został zakupiony samochód pożarniczy marki Mercedes, który zastąpił wysłużonego, leciwego Stara 26p.

Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl