Krótki rys historyczny Jednostki OSP Sędzin

Ochotnicza Straż Pożarna w Sędzinie powstała w maju 1928 roku z inicjatywy mieszkańców Sędzina. Założycielami byli: Kazimierz Ćwikliński, Kazimierz Rudnicki, Andrzej Lewandowski, Stefan Suryn, Wojciech Waszak, Władysław Kania, Bronisław Juszczyński. Oni też stanowili skład pierwszego zarządu. Jednostka działała do wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji niemieckiej w latach 1939 – 1945 działalność została zawieszona. W okresie tym hitlerowcy zamordowali sekretarza druha Józefa Kopcia. Po zakończeniu wojny jednostka wznowiła działalność. W 1965 roku rozpoczęto budowę remizy wraz z zapleczem, którą ukończono w sierpniu 1968 roku. Należy podkreślić duży wkład i zaangażowanie społeczności Sędzina wykonującego wiele prac w czynie społecznym. Prezesem był wówczas Antoni Ceterski, naczelnikiem Tadeusz Lewandowski, zastępcą naczelnika Józef Kempara, gospodarzem Zygmunt Kania. 28 października 1978 roku jednostka wzbogaciła się o samochód pożarniczy marki STAR 25, rok produkcji 1962, który został przekazany przez Zakład Przemysłu Metalowego H. Cegielski z Poznania. Służył do 1998 roku, kiedy to został wymieniony na Jelcza. W latach 1999 i 2000 rozbudowano remizę o sanitariaty i przeprowadzono remont pomieszczeń.

Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl