logo_biznes_pppng [251x115]

 

epuapgif [180x44]

ceidggif [180x44]

pkdgif [180x47]

mpplgif [302x55]

indeksjpg [120x90]

 

 

 

POBIERZ:

  Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług

  Punkty Konsultacyjne i Punkty Informacyjne w województwie kujawsko-pomorskim

  Fundusze poręczeniowe

  Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy

  Punkty Informacyjne FE

  Usługi Punktów Konsultacyjnych KSU

  Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych

- pozyczki_europejskie_z_rpo_wkp.ppt

- sfp_kujawiak__informacja_o_pozyczkach.pdf


 

Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług w województwie kujawsko – pomorskim

 a1jpg [300x63]

www.tarr.org.pl
Toruń
87-100 Toruń
ul. Kopernika 4
Tel. 56 657 60 81
Fax. 56 622 28 99
sekretariat@tarr.org.p

 

 


a3jpg [153x179]

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
Płużnica
87-214 Płużnica
tel. 056 687 39 09
e-mail: trgp@trgp.org.pl
 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie kujawsko - pomorskim

Informacje dotyczące zakresu i zasad udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w ramach funduszy europejskich dostępne na stronie: http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl/. 
 
Szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorców funduszy europejskich, kryteriów oceny projektów, dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dotacje unijne oraz terminów składania wniosków aplikacyjnych w ramach ogłaszanych konkursów udzielają: 
Główne Punkty Informacyjne w Toruniu oraz Lokalne Punkty Informacyjne.
 

 
Główny Punkt Informacyjny - Toruń
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
tel. (056) 62 18 409, (056) 62 18 341
ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Główny Punkt Konsultacyjny - Toruń
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Polityki Regionalnej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 1
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego - (056) 656 10 50, (056) 656 11 00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki  - (056) 656 10 55
ue.informacja@kujawsko-pomorskie.pl
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – (056) 656 10 60
informacja_prow@kujawsko-pomorskie.pl

Lokalne Punkty Informacyjne:
Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 9
85-950 Bydgoszcz
tel. (052) 321 40 59
ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu
ul. Sienkiewicza 22
86-300 Grudziądz
tel. (056) 462 45 15
ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku
ul. Bechiego 2
87-800 Włocławek
tel. (054) 235 67 12, (054) 235 67 21
ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
tel. (052) 355 91 95
ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
Toruń
87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 38
tel. 56 475 62 90
Biura terenowe:
Bydgoszcz ul. Gimnazjalna 2a, tel. 52 349 30 17
Grudziądz ul. Waryńskiego 32/36, tel. 56 461 20 72
Włocławek ul. Bechiego 2, tel. 54 231 55 79
 
Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Toruń
ul. Szosa Chełmińska 26
87-100 Toruń
tel. 056/ 660 57 61 
fax. 056/ 660 57 63
e-mail: fpk@kujawsko-pomorskie.pl
www.fpk.kujawsko-pomorskie.pl 
 
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego w Toruniu
Toruń
ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 056 657 60 78, fax +48 056 622 28 99
sekretariat@tarr.org.pl
www.tarr.org.pl 
 
Izba Przemysłowo Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy
Bydgoszcz
ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz
tel. +48 052 322 22 79, fax +48 052 322 22 79 
iph@iph.bydgoszcz.pl
www.iph.bydgoszcz.pl 
 
Kujawska Izba Przemysłowo-Handlowa we Włocławku
Włocławek
ul. Okrzei 54/61, 87-800 Włocławek
tel. +48 054 411 53 37 fax +48 054 411 53 37 
kiph@wwi.pl
www.kiph.wwi.pl 
 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
Toruń
ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń 
tel. +48 056 658 62 90, fax +48 056 658 62 99
biuro@iph.torun.pl 
www.iph.torun.pl 
 
Izba Gospodarcza w Grudziądzu 
Grudziądz
ul. Włodka 16b, 86-300 Grudziądz
tel. +48 056 461 30 83 fax +48 056 461 30 83 
biuro@ig.grudziadz.pl
www.ig.grudziadz.pl 
 
Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku k/Torunia
Przysiek k. Torunia, 87-134 Zławieś Wielka
tel. +48 056 678 92 40, fax +48 056 678 92 98
izbarol@man.torun.pl
www.kpir.pl 
 
Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy 
Bydgoszcz
ul. Dworcowa 77, 85-009 Bydgoszcz
tel. +48 052 322 14 40, fax +48 052 322 48 49 
kpzhiu@kpzhiu.pl
www.kpzhiu.pl 
 
Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa w Bydgoszczy 
Bydgoszcz
ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz
tel/fax +48 052 584 30 00 
pkib.bydgoszcz@poczta.fm
www.pkib.pl 
 
Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy
Bydgoszcz
ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz
tel. +48 052 585 91 60, fax +48 052 585 91 61 
biuro@kpzpip.pl
www.kpzpip.pl 
 
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 
Bydgoszcz
ul. Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz
tel. +48 052 322 12 77, fax +48 052 322 14 23 
sekretariat@izbarzem.pl
www.izbarzem.pl 
 
Regionalne Centrum Eksportu przy IPH w Toruniu
Toruń
ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń
tel. +48 056 657 48 80, fax +48 056 657 48 89
zdunska@iph.torun.p
www.eksport.kujpom.info 
 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Adres siedziby głównej:
ul. Wspólna 2/4    
00-926 Warszawa 
Centrala telefoniczna: 22 273 70 00
Pozostałe lokalizacje: 
ul. Żurawia 4a
00-503 Warszawa
ul. Mysia 2
00-496 Warszawa
 
Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
ul. Żurawia 3/5
00-503 Warszawa
telefony do konsultantów: 
22 626 06 32
22 626 06 33
22 745 05 46
Telefon do ustalania terminów konsultacji w CPI: 22 378 31 77
fax: 22 201 97 25
e-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/PI/Strony/Punkt_informacyjny_MRR.aspx
 
Ministerstwo Gospodarki i Pracy 
Warszawa
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel. (22) 693 50 00
faks (22) 693 40 46 do 48
email mg@mg.gov.pl
 
Program Konkurencyjność 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności
Adres do korespondencji:
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Adres siedziby:
ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, piętro 38.
tel.: +48 (022) 501 53 07 oraz (22) 501 53 06 
fax: +48 (022) 501 53 67
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
Warszawa
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
Recepcja: tel.: (22) 432 80 80, 432 71 25
fax: (22) 432 86 20
 
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 
Toruń
87-100 Toruń
ul. Kopernika 4
Tel. 56 657 60 81 
Fax. 56 622 28 99
sekretariat@tarr.org.pl 


 

 


Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl