Atrakcje turystyczne

Do najciekawszych zabytków na terenie gminy należą dwie drewniane świątynie w Zakrzewie i Sędzinie. Pochodzą one z połowy XVIII wieku. ( więcej )

W Zakrzewie, Seroczkach i Michałowie zachowały się zespoły dworskie wraz z przyległymi parkami. W Seroczkach obok zabytkowego pałacu interesującym obiektem jest barokowa kaplica podworska z 1780 roku usytuowana w dawnym ogrodzie.

W Kobielicach możemy odwiedzić miejsce pamięci po byłym Kościele i cmentarzu parafialnym, natomiast w Zakrzewie miejsce pamięci ofiar epidemii cholery.

Wśród obiektów przyrodniczych na uwagę zasługują pomnikowe okazy platanów klonolistnych rosnące w parku w Sędzinku. Osobliwością jest również kanał Bachorza, w którym znajduje się wododział czyli źródło, z którego wody płyną w dwóch przeciwnych kierunkach.

Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl