Kwartalnik Samorządowy "Nasza Gmina Zakrzewo"

Zaczniemy od historii. Dlaczego zrodził się pomysł na własny kwartalnik? Tak naprawdę pomysł dojrzewał w nas od dłuższego czasu. Mieszkańcy informaowali nas, że nie do wszystkich docierają kurendy, zawiadomienia o zebraniach wiejskich. Narzekano na zbyt ubogą informację o tym, co się dzieje w naszej gminie. Sołtysi próbowali monitorować przepływ kurend, ale i  tak niewiele z tego wynikało. Próbowaliśmy zainteresować naszymi wydarzeniami lokalne gazety codzienne. Niestety, z nieznanego dla nas powodu, informacje ukazywały się z dużym opóźnieniem lub nie pojawiały się w ogóle. Cóż było robić ? Padło hasło – będziemy wydawać własną gazetę! Wspólnie z Radą Gminy ustaliliśmy, że będzie to bezpłatny kwartalnik samorządowy o nakładzie 500 egzemplarzy na kwartał. Jednak kwartalnik powinien się jakoś nazywać. Z różnych propozycji wybraliśmy oczywiście najlepszą tj. “Nasza Gmina Zakrzewo”. Ten pomysł poddała nam Pani Halina Adamczak – do  niedawna nasz Skarbnik. Trzeba  przyznać,  że  był  to  strzał w dziesiątkę. Pierwszy kwartalnik wydaliśmy w czerwcu 2003.

Kwartalnik redaguje kolegium w składzie: Mariola Banaszkiewicz, Anna Lewandowska, Marzena Kotas, Przemysław Skowroński, Roman Ćwikliński – redator naczelny. Wychodząc z założenia, że będzie to przede wszystkim przekaźnik informacji, staramy się przedstawiać ważne dla naszej gminy wydarzenia, prezentować ciekawych ludzi i informować o pracy jednostek organizacyjnych gminy. Pierwszy nakład został bardzo ciepło przyjęty przez mieszkańców. Ta przychylność, tak to odbieramy, trwa do dzisiaj. Zespół redakcyjny z dużą uwagą przyjmuje słowa pochwały, ale również słowa krytyki. Nie jesteśmy co prawda profesjonalistami ale wkładamy dużo serca w tę jakże ciekawą pracę redakcyjną. Krótko mówiąc – staramy się opisywać życie w Naszej samorządowej Gminie. Wszystkich Czytelników pozdrawiamy i  życzymy przyjemnej lektury.
 Kwartalnik - 2019
 

 i_kw_2019zjpg [120x175]

Rok XVII Nr 1/64

Kwartał I

Pobierz plik

 6666jpg [100x146]

 

Rok XVII Nr 2/65

Kwartał II

Pobierz plik

 iii_k_2019_jpgjpg [120x175]

Rok XVII Nr 3/66

Kwartał III

           Pobierz plik

 

 IV kwartał 2019 [120x175]

 Rok XVII  Nr 4/67

       Kwartał IV

      Pobierz link

 

Kwartalnik - 2018

kwartalnik_i_2018png [300x437]  II kw 2018 r [100x146]
Rok XVI Nr 1/60 2018r.
Kwartał (1)
Pobierz plik
Rok XVI Nr 2/61 2018r.
Kwartał (2)
Pobierz plik

 III kw 2018 r [100x146]

Rok XVI Nr 3/62  2018r.
Kwartał (3)

Pobierz plik

 

00011jpg [138x202] 

Rok XVI Nr 4/63 2018r.
Kwartał (4)

Pobierz plik

Kwartalnik - 2017

fotophpjpg [300x439] fotophp_1jpg [300x439]
Rok XVI Nr 1/56 2017r.
Kwartał (1)
rozmiar: 1,60 MB
Pobierz plik
Rok XV Nr 2/57 2017r.
Kwartał (2)
rozmiar: 1,30 MB
 img8jpg [300x439]  kwartalnik_samorz�dowy_nasza_gmina_zakrzewo___iv_kwarta�_2017011jpg [300x438]
Rok XV Nr 3/58 2017r.
Kwartał (3)
rozmiar: 1,99 MB
Pobierz plik
Rok XV Nr 4/59 2017r.
Kwartał (4)
rozmiar: 1,50 MB
Pobierz plik

 

 

Kwartalnik - 2016

fotophp_2jpg [139x200] fotophp_3jpg [139x200] fotophp_4jpg [139x200]   fotophp_5jpg [139x200]

Rok XVI Nr 1/52 2016r.
Kwartał (1)
rozmiar: 2,00 MB
Pobierz plik

Rok XVI Nr 2/53 2016r.
Kwartał (2)
rozmiar: 1,00 MB
 
Rok XVI Nr 3/54 2016r.
Kwartał (3)
rozmiar: 2,00 MB
 
Rok XVI Nr 4/55 2016r.
Kwartał (4)
rozmiar: 2,00 MB

 

Kwartalnik - 2015

fotophp_6jpg [139x200]  fotophp_7jpg [139x200]  fotophp_8jpg [139x200]  fotophp_9jpg [139x200]

Rok XIII Nr 1/48 2015r.
Kwartał (1)
rozmiar: 2,04 MB
 
Rok XI|I Nr 2/49 2015r.
Kwartał (2)
rozmiar: 3,06 MB
 
Rok XIII Nr 3/50 2015r.
Kwartał (3)
rozmiar: 1,43 MB
 
Rok XIII Nr 4/51 2015r.
Kwartał (4)
rozmiar: 2,03 MB

 

Kwartalnik - 2014

fotophp_10jpg [139x200]  fotophp_11jpg [139x200]  fotophp_12jpg [139x200] fotophp_14jpg [139x200]

Rok XII Nr 1/44 2014r.
Kwartał (1)
rozmiar: 11,36 MB
 

Rok XII Nr 2/45 2014r.
Kwartał (2)
rozmiar: 10,14 MB
Pobierz plik
 
 
Rok XII Nr 3/46 2014r.
Kwartał (3)
rozmiar: 13,32 MB
Pobierz plik

Rok XII Nr 4/47 2014r.
Kwartał (4)
rozmiar: 10,36 MB
Pobierz plik 

 


 
 
 
 

Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl