Kościół w Sędzinie z 1750 roku [300x411]Parafia Sędzin – historia i dzień dzisiejszy

tel. (54) 2720389
  
Dumnie i majestatycznie, w samym sercu wsi Sędzin, na niewielkim wzniesieniu znajduje się nasz parafialny Kościół. Dzisiejszy porządek i ład jaki go otacza nie wskazuje na jego zawiłe dzieje historyczne.

Wieś Sędzin jeszcze przed rokiem 1252 należała do uposażenia kapituły płockiej, która sprawowała prawo patronatu. Wówczas duszpasterzami parafii bywali kapłani z grona kapituły płockiej. Z racji iż była to mała parafia i odległa od Płocka proboszczowie nie zamieszkiwali przy parafii. Przypuszcza się, że od samego początku patronem Kościoła był św. Mateusz. W XIX w. do parafii w Sędzinie przyłączono parafię Kobielice, która pojawiła się w 1325 r.  Posiadała Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Wybudowali go miejscowi dziedzice. Po upadku pierwszej świątyni nową w 1647 r. wybudował Andrzej Ruszkowski, właściciel Kobielic. Konsekrował ją w 1658 r. sufragan włocławski Piotr Mieszkowski. Początek XIX w. to czas inkorporowania parafii Kobielic do Sędzina. Kościół Kobielicki z powodu starości został zamknięty, a potem całkowicie upadł.

Od 1750 r. poczynając, źródła kościelne przynoszą pełniejsze wiadomości o parafii Sędzin. Wtedy znowu patronat należał do kapituły katedralnej płockiej.  Wnosić należy, że duszpasterze prezentowani przez nią ożywili życie religijne w parafii. Świadectwem tego było erygowanie w końcu XVII w. Bractwa Najświętszego Imienia Jezus i bractwa różańcowego. Zdaje się, że przyczynę utworzenia tego ostatniego należy upatrywać w rozwoju kultu Matki Bożej Różańcowej w tutejszym obrazie, który w drugiej połowie XVIII w. znajdował się w bocznym ołtarzu i który w tradycji miejscowego ludu uchodził za łaskami słynący. Dlatego przyozdobiono go srebrną sukienką, a liczne wota dziękczynne świadczyły o otrzymanych łaskach.

W 1750 r. staraniem właścicieli dóbr w Sędzinie stanął nowy, także drewniany, kościół. Nowa świątynia pozostawała pod dawnym wezwaniem. Swoim wyglądem nie odbiegała od ówczesnych form drewnianego budownictwa sakralnego. Posiadała dwie wieże: większą (nad kruchtą wejściową) i mniejszą. Jest to drewniana świątynia, teraz na fundamencie betonowym, kryta blachą. Wnętrze nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym. W tęczy krucyfiks oraz dwie figury barokowe z XVIII w. Ołtarz główny barokowy i dwa ołtarze boczne rokokowe z XVII w. Obrazy św. Stanisława i św. Wojciecha z XVII w., malowane na desce oraz św. Walentego i św. Michała Archanioła z XVIII w., również na desce. Trzy portrety trumienne barokowe z dawnego kościoła w Kobielicach. Rzeźba z w. XVIII-XIX. Monstrancja z połowy XVIII w. Pacyfikał renesansowy z początku XVII w. ze stopką z 1800 r. Lampa wieczna z około 1700 r. Polichromia ludowo-rokokowa z 1874 r., przemalowana w 1929 r., restaurowana w latach 1974-1975 za bytności proboszcza Ks. Mieczysława Stachowicza. Staraniem Ks. Proboszcza został również ogrodzony teren przykościelny i odnowiona zewnętrzna elewacja kościoła.

Dzisiejszy stan świątyni i terenu przykościelnego parafia zawdzięcza nowemu proboszczowi Ks. Karolowi Kaczewiakowi. Sprawuje on opiekę duszpasterską w parafii Sędzin od 2000 r. Za jego krótkiej jeszcze bytności zrobiono już tak wiele. Wydzielony został parking przykościelny, założono nowy dach nad prezbiterium, odnowiono zabytkową dzwonnicę. To wszystko było możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu Ks. proboszcza i pracy jaką włożyli również parafianie, którzy zawsze służą pomocą. Parafia Sędzin jest niewielka, liczy 1200 mieszkańców. Parafianie sędzińscy dumni są ze swojej świątyni, która wraz z przykościelnym terenem jest wizytówką naszej parafii.


opracowali: Monika Rogiewicz i Leszek Gruzel

Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl