Kierownik - Sekretarz

mgr Jan Bąk
e-mail: sekretarz@zakrzewo.com.pl
tel. (54) 2720935 


Stanowisko ds. organizacyjnych, obsługi rady i jednostek pomocniczych

tel. (54) 2720931


Stanowisko ds. kadr i oświaty

tel. (54) 2720934


Stanowiska opiekunek dzieci i młodzieży


Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom-jst.pl