Kierownik- Skarbnik
mgr Karolina Chabas-Merke


e-mail: skarbnik@zakrzewo.com.pl
tel. (54) 2720940 


Stanowisko ds. wynagrodzeń i księgowości podatkowej

tel. (54) 2720938


Stanowisko ds. księgowości budżetowej

tel. (54) 2720938


Stanowisko ds. wymiaru podatków

tel. (54) 2720937


Stanowisko ds. obsługi kasy

tel. (54) 2720937


Stanowisko ds. księgowości podatków

tel. (54) 2720937


Stanowisko ds. rozliczeń za wodę, ścieki i odpady komunalne

tel. (54) 2720939Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl