Rada Gminy Zakrzewo - kadencja 2018 - 2023

 • Tadeusz Lipowski
  Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo
 • Adam Gralak   
  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zakrzewo
 • Mariusz Kempara 
  Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów
 • Michał Mańkowski 
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Marcin Szopski
  Przewodniczący Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i  Spraw Socjalnych
 • Jadwiga Śmichura 
  Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów
 • Leszek Puchalski
  Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Błażej Dzioba
  Radny
 • Magdalena Grzegórska
  Radna
 • Grzegorz Kretkowski
  Radny
 • Stanisław Lewandowski
  Radny
 • Zbigniew Lewandowski
  Radny
 • Radosław Matuszewsski
  Radny
 • Andrzej Wąsikowski
  Radny

Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl