Rada Gminy Zakrzewo - kadencja 2014 - 2018

 • Wiesław Szczepański
  Przewodniczący Rady Gminy
 • Andrzej Wąsikowski    
  Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 • Mariusz Kempara 
  Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury, Wsi i Finansów
 • Michał Mańkowski 
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Marcin Szopski
  Przewodniczący Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i  Spraw Socjalnych
 • Tadeusz Lipowski  
  Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów
 • Błażej Dzioba
  Radny
 • Ewa Gmińska
  Radna
 • Adam Gralak  
  Radny
 • Sławomir Kazimierczak  
  Radny
 • Radosław Matuszewski  
  Radny
 • Iwona Morawska  
  Radna
 • Artur Promiński  
  Radny
 • Agnieszka Stefańska
  Radna
 • Bernadeta Stolcman 
  Radna

Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom-jst.pl