Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz wprowadzonymi  działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, w celu zminimalizowania możliwych do wystąpienia negatywnych skutków zawiesza się od dnia 05 października 2020 r.  działanie projektu wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  „Aktywny klub seniora!”.

Niniejszy komunikat obowiązuje do odwołania i może ulec zmianom.

 

Pragniemy poinformować, iż  w Gminie Zakrzewo realizowany jest projekt pt.: „Aktywny klub seniora!” Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój Usług Zdrowotnych i społecznych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od 2019-03-01 do 2021-02-28, Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 60 osób (40K/ 20M) niesamodzielnych poprzez utworzenie 20 miejsc świadczenia usług społecznych w Klubie Seniora i utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w okresie od 01.03.2019 do 28.02.2021 r. na terenie Gminy Zakrzewo (województwo kujawsko-pomorskie). W ramach projekcie zostaną osiągnięte kluczowe wskaźniki produktu i rezultatu: - Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 20; - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 60; - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 60. Wsparcie jest skierowane do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (gmina Zakrzewo) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W ramach Projektu zrealizowane zostaną 2 zadania:

1) Utworzenie 20 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Zakrzewie

2) Stworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego W celu realizacji pomocy dla grupy docelowej, zostaną zorganizowane warsztaty, spotkania ze specjalistami, wyjazdy.

Zatrudniony zostanie koordynator Klubu Seniora.

Projekt zakłada realizację:

 1. Kursu z nauki obsługi komputera
 2. Zajęć z Nordic Walking
 3. Aerobiku dla seniora
 4. Zajęć wokalnych
 5. Zajęć kabaretowych
 6. Zajęć rękodzieła
 7. Zajęć malarskich
 8. Wyjazdu na basen
 9. Wyjazdu i spotkania integracyjnego
 10. Wyjazdy do kina, muzeum
 11. Wyjazdu do teatru
 12. Organizacji Dnia Seniora
 13. Spotkania z diabetologiem „Cukrzyca- zapobieganie i leczenie”
 14. Spotkania z kardiologiem
 15. Spotkania z prawnikiem- wykład

Dofinansowanie projektu z UE: 216 720,00 zł

Wartość projektu: 240 800,00

  Regulamin uczestnictwa w projekcie „Aktywny Klub Seniora!”

  regulami_rekrutacji__aktualizacja.pdf

  regulamin_klubu_seniora_dzialajacego_w_ramach_projektu.pdf

  regulamin_wypozyczalni_sprzetu.pdf

  harmonogram_dni_i_godzin_otwarcia_klubu_seniora.pdf

  HARMONOGRAM ZAJĘĆ KLUBU SENIORA DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU "AKTYWNY KLUB SENIORA!" - WRZESIEŃ 2019

  harmonogram_zajec_pazdziernik_2019.pdf

  harmonogram_zajec_listopad.pdf

  regulamin_klubu_seniora__aktualizacja.pdf

  Harmonogram grudzień 2019

  Harmonogram - styczeń 2020

  Harmonogram - luty 2020

  harmonogram_zajec_aktywny_klub_seniora!_marzec_2020.pdf

  zawieszenie_dzialan__zakrzewo.pdf

  harmonogram_czerwiec_2020.pdf

  Harmonogram zajęć "Aktywny Klub Seniora!" - LIPIEC 2020

  Harmonogram sierpień 2020

  Harmonogram wrzesień 2020 I

   Harmonogram wrzesień 2020 II

   Informacja o zawieszeniu od dnia 05.10.2020 r. zajęć z projektu „Aktywny klub seniora!”.

 

Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl