Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, w celu zminimalizowania możliwych do wystąpienia negatywnych skutków zawiesza się działanie projektu wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”.

Niniejszy komunikat obowiązuje do odwołania i może ulec zmianom.

 

 

Pragniemy poinformować, iż  w Gminie Zakrzewo realizowany jest projekt pt.:

„Nasza szkoła kluczem do sukcesu”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od 2019-09-01 do 2021-06-30.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji 161 uczniów (82 kobiet i 79 mężczyzn) uczestniczących w edukacji,  w tym 85 (45 kobiet i 40 mężczyzn) o specjalnych potrzebach oraz podniesienie kompetencji 10 nauczycieli (7 kobiet i 3 mężczyzn), prowadzące do podwyższenia poziomu jakości edukacji na terenie gminy Zakrzewo w okresie od 1.09.2019 do 30.06.2021 roku. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Sędzinie i Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Zakrzewie.

Projekt zakłada realizację zadań:

  1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.
  2. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  3. Podniesienie kompetencji nauczycieli
  4. Doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego.

 Główne rezultaty to:

- wsparcie 161 uczniów (82 kobiet i 79 mężczyzn) z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności;

-poprawa warunków dydaktycznych w dwóch szkołach poprzez doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej;

-wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia poprzez realizację zajęć dodatkowych, zakup pomocy dydaktycznych dla 85 (45 kobiet i 40 mężczyzn) uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

-wsparcie 10 (7 kobiet i 3 mężczyzn) nauczycieli w ramach szkoleń w zakresie wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami.

Wartość Projektu: 601 542,51 zł
Dofinansowanie: 506 493,50 zł


  plakat_informacyjny.pdf

  zawieszenie_dzialan__zakrzewo_szkolny.pdf

Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl