Komputery trafiły do szkół

W dniu 6 maja 2020 r. Wójt Gminy Zakrzewo Artur Nenczak przekazał na ręce dyrektorów placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy 17 nowych laptopów. Komputery trafiły do Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zespole Szkół  w Zakrzewie, Publicznej Szkoły Podstawowej  w Sędzinie oraz  Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Józefa Sancheza del Rio w Siniarzewie i służyć będą najbardziej potrzebującym dzieciom do nauki zdalnej.

Wysokość dofinansowania zależała od tego, w której ze wskazanych kategorii znajduje się gmina/powiat. Głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba uczniów. Według tych kategorii Gmina Zakrzewo otrzymała kwotę 45 000,00 zł. 

Zakupiony sprzęt zostanie użyczony szkołom, które rozdysponują go wśród uczniów i nauczycieli zgodnie ze swoim rozeznaniem. Kiedy nauczanie powróci do tradycyjnej formy sprzed epidemii, sprzęt będzie dalej wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli w szkołach np. podczas prowadzenia lekcji.

Sprzęt zakupiony został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 

 

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

 

 

 

Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl