,   Imieniny:
Gmina Zakrzewo ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, Kujawsko - Pomorskie(54) 2720931 / fax (54) 2720346

Historia

Wieś Zakrzewo leży w obrębie tzw. Wysoczyzny Kujawskiej. Obszar miejscowości Zakrzewo związany jest historycznie z Kujawami, które wyodrębniły się w osobne księstwo w 1194 r. początkowo ze stolicą we Włocławku, następnie w Inowrocławiu. Miejscowość Zakrzewo jest głównym ośrodkiem gminy. Jak dostepne źródła podają, od XVdoXII wieku właścicielami Zakrzewa byli Zakrzewscy Herbu Ogończyk Pochodzący z województwa płockiego. Oni jako pierwsi ufundowali kościół pod wezwaniem Bożego Ciała. Z rodem Zakrzewskich wiąże się ruch reformatorski na Kujawach, w którym brali oni żywy udział, szczególnie Filip Zakrzewski, który podarował pełniącemu na dworze Zakrzewskich skarbnikowi kościół, a ten rozebrał świątynię i sprzedał Hrabiemu Skarbkowi z pobliskich Osięcin. Parafia katolicka została rozwiązana a miejscowi katolicy chodzili do kościoła w Sędzinie.

Po 1710 roku sytuacja polityczna kraju zaczęła się normować i przez 60 lat Kujawy przeżywały względny spokój. W tym okresie Zakrzewo było własnością Anny i Stanisława Sokołowskich  Herbu Pomian. W tym to czasie nowi właściciele ufundowali nowy kościół i parterowy klasztor z drewna, do którego w 1745 roku sprowadzili z Warszawy Karmelitów Bosych. Na uposażenie klasztoru przekazali przyległy folwark Gęsin oraz w Zakrzewie wiatrak i przy klasztorze 18 mórg ziemi ornej i łąk. W XIX wieku właścicielami Zakrzewa byli Mniewscy Herbu Ogończyk pochodzący z powiatu łęczyckiego. Ostatnim właścicielem Zakrzewa był Adam Bogatko Herbu Pomian, pochodzący z województwa mazowieckiego, który nabył Zakrzewo w 1903 lub 1904 roku. Pełnił on funkcję Sędziego Powiatowego w Nieszawie. Od 1924 r. zarząd majątkiem zakrzewskim sprawował jego syn Zbigniew.

W czasie II wojny światowej Zakrzewo znajdowało się w sferze przyfrontowej. Podczas okupacji hitlerowskiej zanotowano duże straty zarówno wśród społeczeństwa jak i w rolnictwie. Część gospodarstw rolnych została przejęta przez Niemców, część opuszczona. Straty w inwentażu żywym w gminie w wyniku wojny oszacowano na 70%. Zakrzewo zostało wyzwolone 19.01.1945 roku. Do 1948 r. Zakrzewo należało do powiatu nieszawskiego, a następnie zmieniono nazwę powiatu na aleksandrowski z siedzibą władz w Aleksandrowie Kujawskim. Po wojnie w wyniku reformy rolnej rozparcelowano majątek ziemski w Zakrzewie, przekazując ziemie w ręce chłopów małorolnych i bezrolnych.

W 1953 r. rozpoczęto elektryfikację wsi Zakrzewo. W 1955 r. zlikwidowano gminy i w ich miejsce powołano gromady. Jedną z nich było Zakrzewo. W 1978 r.  powstała nowa szkoła podstawowa w Zakrzewie. W 1975 r. utworzono ponownie gminy, a stolicą tutejszej gminy zostało Zakrzewo. W grudniu 1973 r. gminę Zakrzewo zlikwidowano, a miejscowość Zakrzewo weszła w skład gminy Koneck. 1.01.1982 r. przywrócono ponownie gminę Zakrzewo, ale z uwagi na wprowadzenie w 1981 r. stanu wojennego zawieszono wykonanie tej decyzji. Z dniem 1.10.1982r. weszła w życie decyzja o powołaniu gminy Zakrzewo z siedzibą w Zakrzewie.

INSYGNIA GMINY ZAKRZEWO

Dla podtrzymania tradycji tutejszych ziem sięgającej po wiek XV Uchwałą Rady Gminy Zakrzewo Nr XVII/138/2001 z dnia 15 czerwca 2001 roku ustanowiono herb i flagę Gminy. Po Zakrzewskich właścicielami tych dóbr była rodzina Sokołowskich, używająca herbu Pomian – w polu złotym głowa żubrza czarna przeszyta mieczem w skos. Do tego godła  nawiązano w  polu  drugim  herbu  gminy. Ze względów  kompozycyjnych  a  także częstego powtarzania się tradycyjnego Pomiana w wielu herbach gmin, wprowadzono jego wariant  barwny  znany  m. in.   z   fryzu w  Lądzie. Symbolika herbu odwołuje się do historii i  tradycji terytorium gminy. Rogacina  /strzała/  na połowie pierścienia  /zwanego też połutoczenicą/ jest godłem rodziny Zakrzewskich, dawnych właścicieli tych miejscowości /od XV wieku/.  Pieczętowali  się  oni   herbem  Ogończyk - w polu czerwonym rogacina srebrna na barku połupierścienia /lub połutoczenicy/. Zakrzewo było gniazdem rodowym  rodziny Zakrzewskich.    

W  polu   trzecim  /dolnym/  umieszczono godło  Karmelitów Bosych.  Zakonników sprowadziła  do  Zakrzewa   rodzina   Sokołowskich i  wzniosła dla nich klasztor w 1745 roku. W herbie zakonu często występuje barwa brązowa /wzgórze z krzyżem i dwie flankujące  go gwiazdy/,  która w  połączeniu z białą ma odpowiadać barwom stroju zakonnego. Brąz nie jest barwą  heraldyczną /pojawia się jedynie jako tzw. barwa naturalna – kory drzew, sierści zwierząt/ zastąpiono  go  więc  czerwienią,  tym  bardziej,  że w heraldyce europejskiej z tą właśnie barwą występuje herb  Karmelitów  Bosych. 
sisms ochrona cywilna Strzelnica w Gęsinie zdrowie policja stra pożarna wku Informacje dla Przedsiębiorców Oferty Pracy Interaktywna mapa powiatu Krajowy Rejstr Sądowy centralna baza danych ksiąg wieczystych Agencja Rynku Rolnego Agencja Nieruchomosci Rolnych Ośrodek doradztwa rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Izba rolnicza Piorin Weterynaria Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ZUS Karta dużej rodziny BIP Serwis dziennika ustaw Serwis monitora polskiego