,   Imieniny:
Gmina Zakrzewo ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, Kujawsko - Pomorskie(54) 2720931 / fax (54) 2720346

Informacje dla Przedsiębiorców

Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług w województwie kujawsko – pomorskim


www.tarr.org.pl
Toruń
87-100 Toruń
ul. Kopernika 4
Tel. 56 657 60 81
Fax. 56 622 28 99
sekretariat@tarr.org.pl

 


www.kpzpip.pl
Bydgoszcz
ul. Mennica 6
85-112 Bydgoszcz
tel. +48 52 58 59 160
faks +48 52 58 59 161
e-mail: biuro@kpzpip.pl
www.kpzpip.pl

 
Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
Płużnica
87-214 Płużnica
tel. 056 687 39 09
e-mail: trgp@trgp.org.pl  

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie kujawsko - pomorskim

Informacje dotyczące zakresu i zasad udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w ramach funduszy europejskich dostępne na stronie: http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl/. 
 
Szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorców funduszy europejskich, kryteriów oceny projektów, dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dotacje unijne oraz terminów składania wniosków aplikacyjnych w ramach ogłaszanych konkursów udzielają: 
Główne Punkty Informacyjne w Toruniu oraz Lokalne Punkty Informacyjne.


 
Główny Punkt Informacyjny - Toruń
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
tel. (056) 62 18 409, (056) 62 18 341
ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Główny Punkt Konsultacyjny - Toruń
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Polityki Regionalnej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 1
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego - (056) 656 10 50, (056) 656 11 00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki  - (056) 656 10 55
ue.informacja@kujawsko-pomorskie.pl
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – (056) 656 10 60
informacja_prow@kujawsko-pomorskie.pl

Lokalne Punkty Informacyjne:
Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 9
85-950 Bydgoszcz
tel. (052) 321 40 59
ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu
ul. Sienkiewicza 22
86-300 Grudziądz
tel. (056) 462 45 15
ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku
ul. Bechiego 2
87-800 Włocławek
tel. (054) 235 67 12, (054) 235 67 21
ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
tel. (052) 355 91 95
ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Toruń 

87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 38 

tel. 56 475 62 90
www.kpfp.org.pl
Biura terenowe:
Bydgoszcz ul. Gimnazjalna 2a, tel. 52 349 30 17
Grudziądz ul. Waryńskiego 32/36, tel. 56 461 20 72
Włocławek ul. Bechiego 2, tel. 54 231 55 79


Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Toruń
ul. Szosa Chełmińska 26
87-100 Toruń
tel. 056/ 660 57 61 
fax. 056/ 660 57 63
e-mail: fpk@kujawsko-pomorskie.pl
www.fpk.kujawsko-pomorskie.pl 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego w Toruniu
Toruń
ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 056 657 60 78, fax +48 056 622 28 99
sekretariat@tarr.org.pl
www.tarr.org.pl 

Izba Przemysłowo Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy
Bydgoszcz
ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz
tel. +48 052 322 22 79, fax +48 052 322 22 79 
iph@iph.bydgoszcz.pl
www.iph.bydgoszcz.pl 

Kujawska Izba Przemysłowo-Handlowa we Włocławku
Włocławek
ul. Okrzei 54/61, 87-800 Włocławek
tel. +48 054 411 53 37 fax +48 054 411 53 37 
kiph@wwi.pl
www.kiph.wwi.pl 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
Toruń
ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń 
tel. +48 056 658 62 90, fax +48 056 658 62 99
biuro@iph.torun.pl 
www.iph.torun.pl 

Izba Gospodarcza w Grudziądzu 
Grudziądz
ul. Włodka 16b, 86-300 Grudziądz
tel. +48 056 461 30 83 fax +48 056 461 30 83 
biuro@ig.grudziadz.pl
www.ig.grudziadz.pl 

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku k/Torunia
Przysiek k. Torunia, 87-134 Zławieś Wielka
tel. +48 056 678 92 40, fax +48 056 678 92 98
izbarol@man.torun.pl
www.kpir.pl 

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy 
Bydgoszcz
ul. Dworcowa 77, 85-009 Bydgoszcz
tel. +48 052 322 14 40, fax +48 052 322 48 49 
kpzhiu@kpzhiu.pl
www.kpzhiu.pl 

Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa w Bydgoszczy 
Bydgoszcz
ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz
tel/fax +48 052 584 30 00 
pkib.bydgoszcz@poczta.fm
www.pkib.pl 

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy
Bydgoszcz
ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz
tel. +48 052 585 91 60, fax +48 052 585 91 61 
biuro@kpzpip.pl
www.kpzpip.pl 

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 
Bydgoszcz
ul. Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz
tel. +48 052 322 12 77, fax +48 052 322 14 23 
sekretariat@izbarzem.pl
www.izbarzem.pl 

Regionalne Centrum Eksportu przy IPH w Toruniu
Toruń
ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń
tel. +48 056 657 48 80, fax +48 056 657 48 89
zdunska@iph.torun.p
www.eksport.kujpom.info 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Adres siedziby głównej:
ul. Wspólna 2/4    
00-926 Warszawa 
Centrala telefoniczna: 22 273 70 00
Pozostałe lokalizacje: 
ul. Żurawia 4a
00-503 Warszawa
ul. Mysia 2
00-496 Warszawa

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
ul. Żurawia 3/5
00-503 Warszawa
telefony do konsultantów: 
22 626 06 32
22 626 06 33
22 745 05 46
Telefon do ustalania terminów konsultacji w CPI: 22 378 31 77
fax: 22 201 97 25
e-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/PI/Strony/Punkt_informacyjny_MRR.aspx

Ministerstwo Gospodarki i Pracy 
Warszawa
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel. (22) 693 50 00
faks (22) 693 40 46 do 48
email mg@mg.gov.pl

Program Konkurencyjność 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności
Adres do korespondencji:
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Adres siedziby:
ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, piętro 38.
tel.: +48 (022) 501 53 07 oraz (22) 501 53 06 
fax: +48 (022) 501 53 67

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
Warszawa
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
Recepcja: tel.: (22) 432 80 80, 432 71 25
fax: (22) 432 86 20

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 
Toruń
87-100 Toruń
ul. Kopernika 4
Tel. 56 657 60 81 
Fax. 56 622 28 99
sekretariat@tarr.org.pl 
sisms ochrona cywilna Strzelnica w Gęsinie zdrowie policja stra pożarna wku Informacje dla Przedsiębiorców Oferty Pracy Interaktywna mapa powiatu Krajowy Rejstr Sądowy centralna baza danych ksiąg wieczystych Agencja Rynku Rolnego Agencja Nieruchomosci Rolnych Ośrodek doradztwa rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Izba rolnicza Piorin Weterynaria Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ZUS Karta dużej rodziny BIP Serwis dziennika ustaw Serwis monitora polskiego