,   Imieniny:
Gmina Zakrzewo ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, Kujawsko - Pomorskie(54) 2720931 / fax (54) 2720346

Informacje o Gminie

Gmina Zakrzewo mająca kształt pięcioboku o wierzchołku zwróconym w kierunku północy i o najszerszej podstawie południowej, wchodzi w skład historycznej ziemi kujawskiej. Pod względem administracyjnym znajduje się w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Wchodzi w skład powiatu aleksandrowskiego, zajmując jego południowo-zachodnią część. Gmina Zakrzewo jest jedną z 6 gmin wiejskich tego powiatu.
  
Obszar gminy jest równinny, o wysokości 84,2 – 100,4 m. n. p. m. urozmaicony niekiedy przez niewielkie pojedyncze pagórki. Bardziej urozmaicona rzeźba terenu występuje w południowej części gminy, w rejonie kanału Bachorza, który stanowi równocześnie oś hydrograficzną gminy. Jest to wyraźnie wykształcona forma rynnowa wcinająca się w otaczający obszar na głębokość około 10 – 20 metrów. Przez obszar gminy przebiega dział wodny I-go rzędu między rzekami Wisłą i Odrą. Gmina Zakrzewo zajmuje obszar 76 km2, który zamieszkuje 3944 osób, średnia gęstość zaludnienia wynosi około 54 osób / km2.
Gmina podzielona jest na 17 sołectw.

Do najciekawszych zabytków na terenie gminy należą dwie drewniane świątynie w Zakrzewie i Sędzinie. Pochodzą one z połowy XVIII wieku. W Zakrzewie, Seroczkach i Michałowie zachowały się zespoły dworskie wraz z przyległymi parkami. W Seroczkach obok zabytkowego pałacu interesującym obiektem jest barokowa kaplica podworska z 1780 roku usytuowana w dawnym ogrodzie. Wśród obiektów przyrodniczych na uwagę zasługują pomnikowe okazy platanów klonolistnych rosnące w parku w Sędzinku. Osobliwością jest również kanał Bachorza, w którym znajduje się wododział czyli źródło, z którego wody płyną w dwóch przeciwnych kierunkach.

Dla podtrzymania tradycji tutejszych ziem sięgającej po wiek XV Uchwałą Rady Gminy Zakrzewo Nr XVII/138/2001 z dnia 15 czerwca 2001 roku ustanowiono herb i flagę Gminy.


Gmina Zakrzewo ma charakter rolniczy. Gospodarka na wsi oparta jest głównie na aktywności ekonomicznej ludności prowadzącej gospodarkę rolną w około 629 indywidualnych gospodarstwach rolnych o łącznej powierzchni 6175 ha i średniej wielkości około 9,8 ha. Wiodącym kierunkiem jest hodowla trzody chlewnej, bydła i produkcja mleka oraz produkcja roślinna. Na terenie gminy istnieją również dwa Gospodarstwa Rolne w miejscowościach Seroczki i Michałowo wchodzące w skład Ośrodka Hodowli Zarodowej Spółka z o. o. w Osięcinach.

Na terenie gminy Zakrzewo działa Publiczne Przedszkole w Zakrzewie, dwie Publiczne Szkoły Podstawowe w miejscowościach Sędzin i Zakrzewo oraz Publiczne Gimnazjum im Jana Kasprowicza w Zakrzewie, które oprócz doskonałych wyników w edukacji mogą się również pochwalić organizowaniem wielu imprez kulturalnych i sportowych.  1 września 2013 roku rozpoczeła działalność Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie .
Wybitnie uzdolnionym uczniom przyznawane są stypendia Wójta.

Od 2004 roku w naszej gminie działa Orkiestra Dęta przy Zarządzie Gminnym OSP w Zakrzewie.
Gmina  należy do Związku Gmin Wiejskich RP z siedzibą w Poznaniu oraz do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kuj., z którym to zbudowano kilka lat temu międzygminne składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Służewo oraz gminną oczyszczalnię ścieków o wydajności  Q dśr=240m3/d wraz z I etapem kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo. Powadzona jest również  selektywna  zbiórka  odpadów  stałych. Gmina Zakrzewo jest zwodociągowana w 100%, wodociąg publiczny zasilany jest z dwóch własnych ujęć wody.

Duży nacisk kładzie się również na kulturę fizyczną co przejawia się oddaniem do użytku boiska trawiastego wraz z bieżnią przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie oraz kompleksu boisk sportowych w Zakrzewie. Organizowane są  imprezy sportowe dla mieszkańców takie jak: turniej w piłkę nożną, turniej tenisa stołowego, Międzygminna Liga Piłki Siatkowej. W gminie działa także Koło Wędkarskie.
       
W 2005 roku po raz drugi Gmina Zakrzewo znalazła się w „Złotej Setce Samorządów”. Oceniano wielkość kwot wydatkowanych na inwestycje gminne. Tym razem zajęliśmy 40 miejsce w kraju, pierwsze w województwie kujawsko – pomorskim. Podkreślić należy, że byliśmy jedyną gminą z powiatu aleksandrowskiego. 
   
Na terenie Gminy działają stowarzyszenia: 
  • Koło Gospodyń Wiejskich
  • Ochotnicza Straż Pożarna
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Zakrzewo “RAZEM”
  • Gminne Koło Wędkarskie
sisms ochrona cywilna Strzelnica w Gęsinie zdrowie policja stra pożarna wku Informacje dla Przedsiębiorców Oferty Pracy Interaktywna mapa powiatu Krajowy Rejstr Sądowy centralna baza danych ksiąg wieczystych Agencja Rynku Rolnego Agencja Nieruchomosci Rolnych Ośrodek doradztwa rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Izba rolnicza Piorin Weterynaria Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ZUS Karta dużej rodziny BIP Serwis dziennika ustaw Serwis monitora polskiego