,   Imieniny:
Gmina Zakrzewo ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, Kujawsko - Pomorskie(54) 2720931 / fax (54) 2720346

Jednostki organizacyjne gminy

Wójt
Artur Nenczak
e-mail: wojt@zakrzewo.com.pl,
tel. (54) 2720931
   
Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie
Dyrektor mgr Anna Cerak
e-mail: zos@zakrzewo.com.pl
tel. (54) 2720934


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik mgr Anna Niedziałkowska
e-mail: gops120@wp.pl
tel. (54) 2720936


Zespół Szkół w Zakrzewie
Dyrektor  - mgr inż. Anna Lewandowska
Wicedyrektor - mgr Anna Błachowicz
mail: gimzakrzewo@.wp.pl , www.gimzak.neostrada.pl , tel. (54) 2720082
e-mail: psp.zakrzewo@op.pl , www.szkolazakrzewo.neostrada.pl , tel. (54) 2720175

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie
Dyrektor mgr Marek Kurant
e-mail: pspsendzin@wp.pl
tel. (54) 2720371

Struktura organizacyjna urzędu gminy

Referat Organizacyjny
Kierownik - Sekretarz
mgr Jan Bąk

e-mail: sekretarz@zakrzewo.com.pl
tel. (54) 2720935 

Referat Finansowy
Kierownik- Skarbnik
mgr Ewa Milewska

e-mail: skarbnik@zakrzewo.com.pl
tel. (54) 2720940 

Samodzielne stanowisko ds. komunalnych i gospodarowania nieruchomościami
mgr Mariola Banaszkiewicz

e-mail: mbanaszkiewicz@zakrzewo.com.pl
tel. (54) 2720942  

Samodzielne  stanowisko  ds  wojskowo-obronnych, działalności gospodarczej i promocji gminy
Roman Ćwikliński

e-mail: rcwiklinski@zakrzewo.com.pl
tel. (54) 2720941  

Samodzielne stanowisko ds. wodociągowo - kanalizacyjnych
mgr. inż. Ryszard Sikorski

tel. (54) 2720939
W sytuacjach awaryjnych po godzinach pracy UG tel. 881 322054

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska
mgr. inż. Przemysław Skowroński
tel. (54) 2720939

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i zagospodarowania przestrzennego
mgr. inż. Michał Ziemiński
e-mail:  ugm@zakrzewo.com.pl
tel. (54) 2720941  

Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik
mgr Marzena Kotas

e-mail: usc@zakrzewo.com.pl
tel. (54) 2720933

Instytucje kultury

Dom Kultury
Dyrektor mgr Bartosz Podobieński

e-mail: dyrektordk@zakrzewo.com.pl
tel. (54) 2720407

Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik Elżbieta Krzyżaniak

tel. (54) 2720503
sisms ochrona cywilna Strzelnica w Gęsinie zdrowie policja stra pożarna wku Informacje dla Przedsiębiorców Oferty Pracy Interaktywna mapa powiatu Krajowy Rejstr Sądowy centralna baza danych ksiąg wieczystych Agencja Rynku Rolnego Agencja Nieruchomosci Rolnych Ośrodek doradztwa rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Izba rolnicza Piorin Weterynaria Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ZUS Karta dużej rodziny BIP Serwis dziennika ustaw Serwis monitora polskiego