,   Imieniny:
Gmina Zakrzewo ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, Kujawsko - Pomorskie(54) 2720931 / fax (54) 2720346

Ochrona środowiska

2013 rok

Pobudowano kanalizację sanitarną w Zakrzewie, ul.: Łąkowa, Polna, Zielona, w ramach której wykonano: 
 • sieć grawitacyjną PCV o średnicy 160 mm – 465 mb,
 • sieć grawitacyjną PCV o średnicy 200 mm – 1 040,5 mb,
 • sieć tłoczną PE o średnicy 63 mm  - 1 480 mb,
 • sieć tłoczną PE o średnicy 50 mm - 623 mb,
 • sieć tłoczną PE o średnicy 40 mm – 457 mb,
 • przepompownię sieciową – 1 szt.,
 • przepompownie przydomowe – 18 szt.

Wartość inwestycji wyniosła 705 375,27 zł, z tego:
 • środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 403 740,00 zł,
 • pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 131 587,00 zł,
 • zwrot podatku VAT w kwocie 132 378,50 zł.
Dofinansowano budowę 3 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę  6 000,00 zł.

2012 rok

W 2012 roku pobudowano rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej – tzw. spinki Gosławice – Gęsin – Zakrzewo, w ramach którego wykonano:
 • sieć tłoczną PE o średnicy 110 mm - 4 055 m,
 • sieć tłoczną PE o średnicy 63 mm (przykanaliki) - 610 m,
 • przepompownie przydomowe - 17 szt.
Wartość inwestycji wyniosła ok. 471 904,00 zł, z tego:
 • środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 278 369,00 zł,
 • pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 85 572,00 zł,
 • zwrot podatku VAT w kwocie 91 764,20  zł.
 • Dofinansowano budowę 1 sztuki przydomowej oczyszczalni ścieków na łączną kwotę   2 000,00 zł.
 W 2011 i 2012 roku pobudowano kanalizację sanitarną na terenie gminy Zakrzewo (II etap dotyczy miejscowości: Kolonia Bodzanowska, Lepsze, Gęsin, Wola Bachorna, Bachorza, Zakrzewo), ramach której wykonano:
 • sieć grawitacyjną PCV o średnicy 250 mm - 320 m,
 • sieć grawitacyjną PCV o średnicy 160 mm (przykanaliki) - 461,1 m,
 • sieć tłoczną PE o średnicy 125 mm - 2 793,5 m,
 • sieć tłoczną PE o średnicy 110 mm - 1 851,5 m,
 • sieć tłoczną PE o średnicy 90 mm - 4 946,5 m,
 • sieć tłoczną PE o średnicy 63 mm - 3 045,0 m,
 • sieć tłoczną PE o średnicy 50 mm (przykanaliki) - 3 646,5 m,
 • przepompownie sieciowe - 3 szt.,
 • przepompownie przydomowe - 83 szt.

Wartość inwestycji wyniosła ok. 2 251 935,00 zł, z tego:
 • środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 1 100 000,00 zł,
 • pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 639 885,00 zł,
 • zwrot podatku VAT 428 744,97 zł.

2011 rok

Dofinansowano budowę 3 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę  6 000,00 zł.Dokonano nasadzeń drzew i krzewów na terenach rekreacyjnych w miejscowości Zakrzewo za kwotę 11 200,00 zł, z tego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 10 000,00 zł.

2009 rok

Dofinansowano budowę 8 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 16 000,00 zł. Dokonano nasadzeń drzew i krzewów na terenach rekreacyjnych w miejscowości Zakrzewo za kwotę 10 000,00 zł, z tego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 9 000,00 zł.

2008 rok

Kontynuując działania proekologiczne Gmina Zakrzewo w 2008 roku:
 1. Pobudowała kanalizację sanitarną w miejscowości Zakrzewo, ul. Inowrocławska, Kwiatowa, Sportowa, Leśna oraz w części miejscowości Seroczki stanowiącej zwartą zabudowę budynkami wielorodzinnymi. We wrześniu 2008 roku inwestycja została zakończona i oddana do użytku, w ramach której wykonano:
- sieć grawitacyjną PCV o średnicy 250 mm – 307 m,- sieć grawitacyjną PCV o średnicy 200 mm – 1621 m,- sieć grawitacyjną PCV o średnicy 160 mm – 296 m,- sieć tłoczną PE o średnicy 90 mm – 968 m,- sieć tłoczną PE o średnicy 63 mm – 2674 m,- przyłącza grawitacyjne PCV o średnicy 160 mm – 619,5 m,- przyłącza tłoczne PE o średnicy 63 mm – 275,5 m,- przepompownie sieciowe – 4 szt.,- przepompownie przydomowe – 3 szt.Wartość inwestycji wyniosła ok. 1 175 000 zł, z tego pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 704 431 zł.

 1. Dofinansowała budowę 24 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 48 000 zł.
 2. Dokonała nasadzeń drzew i krzewów na terenach rekreacyjnych w miejscowości Zakrzewo za kwotę 11 150 zł, z tego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 9 900 zł.
Gmina  Zakrzewo wraz ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej  z siedzibą w Aleksandrowie Kuj.,  zbudowało kilka lat temu międzygminne składowisko odpadów komunalnych  w miejscowości Służewo oraz gminną oczyszczalnię ścieków o wydajności Q dśr=240m3/d wraz z I etapem kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo.      Jest to biologiczno – mechaniczny typ oczyszczalni, której przesył ścieków wynosi 234,7 m3/dobę. Jest to możliwe dzięki 5 szt. przepompowni. Po oczyszczeniu, odprowadzone do wód powierzchniowych ścieki spełniają warunki pozwolenia wodnoprawnego, wydanego decyzją Starosty Aleksandrowskiego z dnia 09.09.2004. W gminie Zakrzewo ułożono 5.436,1 mb grawitacyjno – tłocznego kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z 151 szt. przykanalików o łącznej długości 1152 mb, odbierającego ścieki z większości terenu miejscowości Zakrzewo.

Prowadzona jest również  selektywna  zbiórka  odpadów  stałych. Gmina Zakrzewo jest zwodociągowana w 100%, wodociąg publiczny zasilany jest  z dwóch własnych ujęć wody.
Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Zakrzewie – budynek socjalno techniczny
Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Zakrzewie - reaktor mechaniczno biologiczny
sisms ochrona cywilna Strzelnica w Gęsinie zdrowie policja stra pożarna wku Informacje dla Przedsiębiorców Oferty Pracy Interaktywna mapa powiatu Krajowy Rejstr Sądowy centralna baza danych ksiąg wieczystych Agencja Rynku Rolnego Agencja Nieruchomosci Rolnych Ośrodek doradztwa rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Izba rolnicza Piorin Weterynaria Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ZUS Karta dużej rodziny BIP Serwis dziennika ustaw Serwis monitora polskiego