,   Imieniny:
Gmina Zakrzewo ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, Kujawsko - Pomorskie(54) 2720931 / fax (54) 2720346

Ochotnicza Straż Pożarna

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie
Prezes - Paweł Błachowicz
Wiceprezes - Jakub Rusek
Naczelnik - Zbigniew Lewandowski
Zastępca Naczelnika - Marek Frątczak
Sekretarz - Marcin Błoński
Skarbnik - Marian Gmiński
Gospodarz - Ryszard Krzyżaniak
Kronikarz - Marcin Błachowicz
Członek - Tomasz Kułakowski  

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinie
Prezes - Janusz Kaźmierczak
Naczelnik - Franciszek Nowak
Zastępca Naczelnika - Tomasz Wiśniewski
Sekretarz - Maciej Woźniarski
Skarbnik - Tomasz Nowak
Gospodarz - Marcin Zabłocki
Członek - Łukasz Lewandowski  

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Siniarzewie
Prezes - Ryszard Kochanowski
Wiceprezes - Antoni Kurtys
Naczelnik - Krzysztof Madajczyk
Sekretarz - Krzysztof Serkowski
Skarbnik - Aleksander Skowroński
Gospodarz - Grzegorz Ogrodowski
Członek - Andrzej Łukomski  

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gęsinie
Prezes - Gabriel Winiecki
Wiceprezes - Tomasz Pogodziński
Naczelnik - Krzysztof Pogodziński
Sekretarz - Tadeusz Gradusiak
Skarbnik - Łukasz Gradusiak
Gospodarz - Karol Żywiczyński
Członek - Marian Doligalski

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonii Bodzanowskiej
Prezes - Grzegorz Król
Naczelnik - Marian Cygański
Sekretarz - Maciej Winiecki
Skarbnik - Dariusz Czyżnikiewicz
Gospodarz - Błażej Wąsikowski
Członek - Piotr Jackowski 

OSP Siniarzewo

Krótki rys historyczny Jednostki OSP Siniarzewo

Ochotnicza Straż Pożarna w Siniarzewie została założona w 1955r. przy współpracy Pana Leona Kuźby z Kol. Bodzanowskiej, Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej Pana Franciszka Kozłowskiego i Kierownika Szkoły w Siniarzewie Pana Lecha Kalinowskiego oraz mieszkańców wsi Siniarzewo. Pierwszym Naczelnikiem OSP Siniarzewo został Pan Józef Ornat na stanowisko prezesa wybrano Pan Franciszka Kozłowskiego, ...
czytaj więcej

OSP Zakrzewo

Krótki rys historyczny Jednostki OSP Zakrzewo

Jesienią 1927 roku powstała myśl o zorganizowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Zakrzewa. Wykonaniem tego zadania zajęli się druhowie Bronisław Baranowski, Michał Soliński, Józef Mańkowski i Jan Tomaszewski. Wiosną 1928 roku została zorganizowana Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie.  Jednostka liczyła 15 członków. W początkach swego istnienia straż pożarna posługiwała się ...
czytaj więcej

OSP Gęsin

Krótki rys historyczny Jednostki OSP Gęsin

Ochotnicza Straż Pożarna w Gęsinie powstała wiosną 1953 roku. Pierwszy skład zarządu stanowili prezes Leon Krychowiak, naczelnik Henryk Rataj, sekretarz Jerzy Błachowicz, skarbnik Jan Przybyszewski. Sprzęt stanowiący wyposażenie jednostki to wiadra, łopaty, bosaki, wóz konny, alarmem był lemiesz zawieszony na bramie. W 1956 roku Komenda Powiatowa Straży przekazała ręczną motopompę, ...
czytaj więcej

OSP Kolonia Bodzanowska

Krótki rys historyczny Jednostki OSP Kolonia Bodzanowska

Ochotnicza Straż Pożarna na terenie Kolonii Bodzanowskiej działa już od 1922 roku. Ochotnicy z Kolonii Bodzanowskiej byli zrzeszeni i działali w ramach jednostki OSP w Czołpinie, gdzie mieściła się siedziba. W 1923 roku, ze względu na znaczną liczbę strażaków z Kolonii Bodzanowskiej, sprzęt strażacki zostaje przeniesiony do mieszkańca Kolonii Bodzanowskiej ...
czytaj więcej

OSP Sędzin

Krótki rys historyczny Jednostki OSP Sędzin

Ochotnicza Straż Pożarna w Sędzinie powstała w maju 1928 roku z inicjatywy mieszkańców Sędzina. Założycielami byli: Kazimierz Ćwikliński, Kazimierz Rudnicki, Andrzej Lewandowski, Stefan Suryn, Wojciech Waszak, Władysław Kania, Bronisław Juszczyński. Oni też stanowili skład pierwszego zarządu. Jednostka działała do wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji niemieckiej w latach 1939 ...
czytaj więcej
sisms ochrona cywilna Strzelnica w Gęsinie zdrowie policja stra pożarna wku Informacje dla Przedsiębiorców Oferty Pracy Interaktywna mapa powiatu Krajowy Rejstr Sądowy centralna baza danych ksiąg wieczystych Agencja Rynku Rolnego Agencja Nieruchomosci Rolnych Ośrodek doradztwa rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Izba rolnicza Piorin Weterynaria Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ZUS Karta dużej rodziny BIP Serwis dziennika ustaw Serwis monitora polskiego