STYPENDIA SZKOLNE 2020/2021

Urząd Gminy w Zakrzewie przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Zakrzewo, który wykaże, że miesięczny dochód netto na osobę w jego rodzinie wynosi mniej niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej -528,00 zł).

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie (pokój nr 6 w Urzędzie Gminy w Zakrzewie) terminie do 15 września 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

- zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc sierpień 2020 r.,

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej-  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w 2019 roku,

-w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne- zaświadczenie  o wysokości gospodarstwa wyrażone w hektarach przeliczeniowych lub umowa dzierżawy,

- w przypadku korzystania z pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- zaświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń w miesiącu sierpniu 2020 r.

Opublikowano: 04 sierpnia 2020 12:50

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

klauzula_rodo.pdf [662.66 KB]

wniosek_o_przyznanie_stypendium_szkolnego.pdf [1.25 MB]

wniosek_o_przyznanie_zasilku_szkolnego.pdf [548.64 KB]

Wyświetleń: 97

Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl